Świętujemy stulecie Powstań Śląskich!

Symbol Festiwalu Powstań Śląskich

Centralnym elementem logotypu Festiwalu Powstań Śląskich jest jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Opola. To pod nim odbywają się najważniejsze oficjalne uroczystości, to tu często bije społeczne serce miasta. Pomnik „Bojownikom o Polskość Śląska Opolskiego”, bo o nim mowa, jest silnie związany z historią śląskich zrywów narodowych. Zmiana jego nazwy odbyła się przy okazji 75. rocznicy powstania Związku Polaków w Niemczech oraz 60. rocznicy ogłoszenia Pięciu prawd Polaka, a w 2011 roku ufundowano tablicę upamiętniającą lwowskich kadetów poległych podczas III powstania śląskiego.

Nie ma w opolskiej przestrzeni bardziej znanego i wymownego symbolu odnoszącego się do walki o polskość jak i wolność zarazem. Dla powstańców śląskich, jak i dla wszystkich innych polskich patriotów, pojęcia te są bowiem tożsame. Nie było, nie ma i nie będzie wolności, dla świadomych swej narodowej przynależności Polaków, bez własnego państwa, opartego na własnej historii i wynikających z niej: tradycji, praw i tożsamości. Rozumieli to Polacy na początku XX wieku odbudowując Ojczyznę po zaborach i rozumieć powinniśmy to również my – 100 lat później. Metodę podpowiada nam żubr, umieszczony u podstawy pomnika: upór, cierpliwość, rozsądek i siła. Na karku żubra siedzi strzelając z łuku kobieta – symbol zwyciężającej wolności. Ślązacy, którzy nie zapomnieli swej pierwotnej polskiej tożsamości, musieli wiele lat starać się i pracować, by w nadążającym się momencie, jasno dać wyraz swym pragnieniom i ZWYCIĘŻYĆ. To również wskazówka dla nas i przyszłych pokoleń, by nawet w czasach postępującego wynarodowienia, tryumfu ideologii sprzecznych z fundamentalnymi zasadami patriotyzmu, nie tracić ducha, rosnąć w siłę i cierpliwe dążyć do celu.

Te ponadczasowe wartości pomnika, jego ogólnoregionalny charakter i bezdyskusyjna rozpoznawalność to główne powody dla których zdecydowaliśmy się aby to ten pomnik został symbolem naszego Festiwalu.

Setka widniejąca na cokole pomnika jest oczywistym nawiązaniem do 100-lecia wybuchu III powstania śląskiego. To wokół tej rocznicy zebrał się społeczny komitet organizujący Festiwal i wokół niej będą się ogniskowały najważniejsze wydarzenia Festiwalu.
Mamy pewność, że naszą działalnością przyczynimy się nie tylko do popularyzacji wiedzy o Powstaniach, ale również w skali kraju przyczynimy się do podniesienia znaczenia naszego miasta, w którego centralnym punkcie, na placu Wolności, dumnie stoi upamiętnienie tych, którzy tak jak my dziś walczą o polskie Opolskie.