Świętujemy stulecie Powstań Śląskich!

Plebiscytowe plakaty 100 lat później

W przeddzień setnej rocznicy plebiscytu na Górnym Śląsku zaprosiliśmy Opolan do udziału w akcji plakatowej! Już w piątek (19 marca) w całym mieście mogliście zobaczyć reprodukcje oryginalnych polskich plakatów plebiscytowych, którymi działacze śląscy chcieli zachęcić do głosowania za Polską. Dziś akcja będzie kontynuowana i plakaty trafią do kolejnych miejsc.
Zachęcamy wszystkich, do których zawitają nasi wolontariusze, aby włączyli się do akcji i z już teraz z góry dziękujemy.
Jeśli w Twoim sklepie, firmie, instytucji chciałbyś upamiętnić to wyjątkowo ważne z punktu widzenia polskości na Śląsku wydarzeni – nic prostszego – wystarczy napisać do nas wiadomość lub samodzielnie wydrukować jeden z dostępnych w sieci plakatów i umieścić go w widocznym miejscu.
Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy depozytariuszami tych pokoleń dzielnych ludzi opierających się germanizacji, wynaradawianiu, a także bezkompromisowej i często skutkującej wykluczeniem postawy nadziei na wolność, która realizowana może być jedynie we własnej ojczyźnie.