Świętujemy stulecie Powstań Śląskich!

Oddaj krew w rocznicę III Powstania

Pamiętając o ofierze krwi powstańców śląskich chcemy zachęcić do dzielenia się bezcennym darem jaka jest nasza krew. Jest ona niezbędna podczas przeprowadzania wielu zabiegów i wdrażania niektórych terapii, a nie można jej niczym zastąpić, ani wyprodukować.
Dlatego chcemy w okresie odpowiadającym czasowi trwania III powstania śląskiego (od 3 maja do 5 lipca) zachęcić wszystkich do oddawania krwi.
Na krwiodawców, którzy podczas rejestracji podadzą hasło „Festiwal Powstań Śląskich” czeka drobny okazjonalny upominek.

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/472857890830263/