Świętujemy stulecie Powstań Śląskich!

Augustyn Kośny

Przypominając kolejne postaci ważne dla Opolszczyzny w okresie powstań i plebiscytu nie możemy zapomnieć o Augustynie Kośnym! Była to osoba wyjątkowa, która za swoją działalność patriotyczną zapłaciła życiem. Przeczytajcie więc jego biogram:

Augustyn Kośny urodził się w 27 listopada 1896 roku w podopolskich Chróścicach. Ukończył gimnazjum w Krakowie, jednak zmuszono go do powtórzenia egzaminu w szkole niemieckiej.

W 1914 roku został aresztowany za okazywanie propolskiej postawy, a następnie wcielony do armii niemieckiej, z której zdezerterował. Do Polski wrócił już jako żołnierz Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera.

W III powstaniu śląskim nie walczył z bronią w ręku, zasilił za to powstańczy wymiar sprawiedliwości pełniący funkcję strażnika ładu i porządku na zapleczu walk.

Po plebiscycie i powstaniu pozostał na terytorium Niemiec jako student medycyny, którą ukończył we Wrocławiu w 1932 roku. Nadal kontynuował też patriotyczną działalność na Śląsku – wstąpił do Związku Polaków w Niemczech, a także współtworzył Związek Akademików Górnoślązaków „Silesia Superior”, wrocławską organizację zrzeszającą polskich studentów. Grupa ta stanowiła swoistą kuźnię elity śląskiej, co miało swoje odzwierciedlenie w stopniu represji jakie na jej członków spadły ze strony Niemców: Józef Cygan z Chrząszczyc został ścięty za zdradę stanu, Władysława Planetorza, harcerza spod Koźla, zakatowano w twierdzy kłodzkiej, Bolko Liguda zginął w karnej kompanii. Podobny los spotkał także Augustyna Kośnego.

Jako redaktor naczelny „Katolika Codziennego” i „Nowin Codziennych” nawoływał do oderwania Śląska od Niemiec. Za swą bezkompromisową postawę represjonowany, m. in. aresztowany w 1926 roku, a następnie pozbawiony prawa do wykonywana zawodu lekarza na Śląsku. Trudności te nie przeszkodziły mu w 1935 roku ukończyć doktoratu w Berlinie, gdzie otworzył swój gabinet.

W dniu 25 lipca 1939 roku został skrytobójczo zamordowany prawdopodobnie przez gestapo, jego zwłoki przewieziono na Śląsk i pochowano na cmentarzu w Chróścicach.

Pisząc o Augustynie Kośnym nie można pominąć także jego brata, Maksymiliana, lekarza i powstańca, który podczas trzeciego zrywu walczył w kompanii sztabowej Grupy „Wschód”. W trakcie II wojny światowej ukrywał się w Krakowie, gdzie wraz z innymi Opolanami założył w 1941 roku konspiracyjną organizację „Biały Węgiel”. Po wojnie powrócił na Opolszczyznę, prowadził Wiejski Ośrodek Zdrowia w Dobrzeniu Wielkim.